Audyt i doradztwo informatyczne

Aby efektywnie korzystać z posiadanych zasobów niezbędna jest wiedza o tym, jaki sprzęt komputerowy, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Z doświadczenia wiemy, że wiedza firm na ten temat jest znikoma. Taki stan rzeczy niekorzystnie wpływa na efektywność działania firmy, a w sferach które wymagają korzystania z komputerów, prowadzi także do niezoptymalizowanych zakupów sprzętu. W konsekwencji powoduje to mnożenie niepotrzebnych wydatków na sprzęt i oprogramowanie komputerowe.
Rozwiązaniem, które pomoże wyeliminować ten problem, jest przeprowadzenie audytu informatycznego. Dzięki audytowi otrzymają Państwo kompletną informację o posiadanych zasobach sprzętowych i zainstalowanym oprogramowaniu. Dodatkowo uzyskają  Państwo informację o tym, jak efektywnie wykorzystać posiadane zasoby, aby jak najbardziej spełniały wymagania charakterystyczne dla danej działalności oraz jakie rozwiązania wdrożyć aby tę efektywność zwiększyć.

Przeprowadzany przez nas audyt złożony z następujących etapów:

  • Określenie potrzeb Klienta
  • Audyt sprzętu komputerowego
  • Audyt oprogramowania
  • Audyt legalności oprogramowania
  • Szczegółowy raport z badań
  • Określenie i przedstawienie rozwiązań
  • Kontrola wdrożenia


Pierwszym etapem audytu informatycznego jest określenie potrzeb Klienta, właściwych ze względu na profil i specyfikę jego działalności. Na tym etapie badany jest również poziom umiejętności Klienta z zakresu obsługi komputera oraz jego potrzeby związane ze zwiększeniem wydajności pracy.  Określone zostają problemy w pracy Klienta na sprzęcie komputerowym, analizowany jest poziom bezpieczeństwa pracy na komputerze oraz przechowywanych na nim danych. W trakcie przeprowadzania badań poszukujemy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób dokonać optymalizacji kosztów użytkowania sprzętu komputerowego.

Drugim etapem audytu jest badanie sprzętu komputerowego, podczas którego kompleksowej analizie zostaje poddany:

  • posiadany sprzęt (dyski, pamięć, nośniki, ups i inne dodatkowe urządzenia);
  • zużycie sprzętu i aktualność jego konfiguracji, a co za tym idzie-propozycja wymiany na lepszy, szybszy, odpowiadający oczekiwaniom i wymaganiom Klienta, wraz ze wskazaniem korzyści wynikających ze zmiany sprzętu)
  • sieć komputerowa, jej bezpieczeństwo oraz poziom optymalizacji, oraz jakość dostępu do Internetu